Articles

In Uncategorized on July 18, 2011 by hobarix

Bu iletiyi Haber Seyret, onu lkklwz@ping.fm ile payla�t��� i�in ald�n�z.

“�HANET� G�RD�M

Akt�t�n: Karde�ini 20 sene evvel kaybeden ac�l� abi “Ben oraya gittim.
Karakol de�il ancak at�� poligonu olur.”
Da�l�ca: Konyal� Er “Abi m�himmat ta��yan kat�rlar benim �n�mden ge�ti,
hepsini teker teker sayd�m.”
Hantepe: Bask�ndan sonra eli kanl� katiller kar�� tepede dinleniyor, cigara
tellendiriyor heronlar kay�tta.
Gediktepe: Tek s�ra halinde ilerleyen ter�ristler iki sikorsky taraf�ndan
kar��lan�yor. Komutan �oban san�yor.”

Yay�n�n tamam�n� g�r�nt�lemek i�in daveti kabul edin.
http://ping.fm/2qba1

�u anda k���k bir test g�revlisi grubu, Google+ projesindeki hatalar
�zerinde �al���yor. Google+ projesine �u anda eri�emiyorsan�z l�tfen k�sa
bir s�re sonra yeniden deneyin. Learn more:
http://ping.fm/JZH8B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: