Articles

In Uncategorized on October 31, 2009 by hobarix

*Matthew McNelly ve Joey Miller isimli iki h�rs�z ald�klar� alkol�n de  etkisiyle bir apartman� soymaya karar verdi.*    Ancak yanlar�nda ma
http://ping.fm/p/Dq7un – *Matthew McNelly ve Joey Miller isimli iki h�rs�z ald�klar� alkol�n de
etkisiyle bir apartman� soymaya karar verdi.*

Ancak yanlar�nda maske bulunmuyordu. Ak�llar�na birden y�zlerini ke�eli
kalemlerle boyama fikri geldi.

Y�zlerini boyayan h�rs�zlar Carroll kentinde bir eve girmek �zere iken
kom�ular taraf�ndan fark edilince olay yerinden h�zla ka�t�lar.

Polis ihbar �zerine yollar� keserek beyaz otomobilli h�rs�zlar� aramaya
koyuldu.

Bir saat sonra kontrol noktas�nda durdurulan otomobilin i�indeki ke�e
kalemli h�rs�zlar tutukland�

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: