Articles

In Uncategorized on July 18, 2011 by hobarix

Bu iletiyi Haber Seyret, onu lkklwz@ping.fm ile payla�t��� i�in ald�n�z.

“�HANET� G�RD�M

Akt�t�n: Karde�ini 20 sene evvel kaybeden ac�l� abi “Ben oraya gittim.
Karakol de�il ancak at�� poligonu olur.”
Da�l�ca: Konyal� Er “Abi m�himmat ta��yan kat�rlar benim �n�mden ge�ti,
hepsini teker teker sayd�m.”
Hantepe: Bask�ndan sonra eli kanl� katiller kar�� tepede dinleniyor, cigara
tellendiriyor heronlar kay�tta.
Gediktepe: Tek s�ra halinde ilerleyen ter�ristler iki sikorsky taraf�ndan
kar��lan�yor. Komutan �oban san�yor.”

Yay�n�n tamam�n� g�r�nt�lemek i�in daveti kabul edin.
http://ping.fm/2qba1

�u anda k���k bir test g�revlisi grubu, Google+ projesindeki hatalar
�zerinde �al���yor. Google+ projesine �u anda eri�emiyorsan�z l�tfen k�sa
bir s�re sonra yeniden deneyin. Learn more:
http://ping.fm/JZH8B

Articles

In Uncategorized on July 15, 2011 by hobarix

Bu iletiyi Haber Seyret, onu lkklwz@ping.fm ile payla�t��� i�in ald�n�z.

“T�RK KADINI VE AMER�KAN ASKER� KAR�ILA�TIRMASI”

Yay�n�n tamam�n� g�r�nt�lemek i�in daveti kabul edin.
http://ping.fm/JJ2g3

Google+ projesi �u anda k���k bir test g�revlisi grubuyla hatalar� ��zmeye
�al���yor. Google+ ��esine eri�emiyorsan�z, l�tfen k�sa bir s�re sonra
yeniden kontrol edin. Learn more:
http://ping.fm/kEzje

Articles

In Uncategorized on December 28, 2009 by hobarix

ergenekonun avukatı olmak serbest haberini yapmak yasak

Articles

In Uncategorized on December 26, 2009 by hobarix

Bugün hava güneşli ve bende neşeliyim

Articles

In Uncategorized on December 20, 2009 by hobarix

Başbuğa haddini bildirin!

Articles

In Uncategorized on December 12, 2009 by hobarix

DTP’nin kapat�lmas�na en fazla PKK sevinmi�tir.

Yap�lan ter�r eylemleride bunun en bariz i�aretidir. Ter�r T�rkiyede
inan�lmaz derecede b�y�k bir sekt�r, bir rant ve iktidar kap�s� olmu�tur.

Ter�r� bitirmek isteyeni bitirirler…. Devam�n� G�r

Ardarda ger�ekle�en E�ref Bitlis ard�ndan Adnan Kahveci ve �zal
suikastlerinide b�yle okumak gerekmektedir.

Articles

In Uncategorized on December 8, 2009 by hobarix

KCK operasyonları durdurulmasaydı bugün Tokat olayı yaşanmazdı.